صندوق ۲۵۰KR کلید و رمزتایوانی

250KR کلید و رمزتایوانی ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  پارامترهای مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی خانواده محصولات سبک استاندارد

۷۵۰S/700S بارمز تایوانی

750S/700S بارمز تایوانی ۱۰,۱۹۳,۶۰۰ تومان
  پارامترهای مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی خانواده محصولات سنگین استاندارد

۵۵۰DKR دوطبقه کلیدورمزتایوانی

550DKR دوطبقه کلیدورمزتایوانی ۴,۵۱۲,۶۰۰ تومان
  پارامترهای مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی خانواده محصولات سبک استاندارد

گاوصندوق نسوز سبک GMP مدل GS750

GS750 ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  خانواده محصول : گاو صندوق نسوز کشور تولید

گاوصندوق نسوز سبک GMP مدل GS650

GS650 ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  خانواده محصول : گاو صندوق نسوز کشور تولید

کمدبایگانی ۲۰۰۰BNR نسوز بارمزتایوانی

کمدبایگانی 2000BNR نسوز بارمزتایوانی ۱۰,۱۴۷,۹۰۰ تومان
  پارامترهای مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی ابعاد خارجی H1855*W1210*D5720

سری ۱۰۰۰BS زیرویترینی بارمزتایوانی

سری 1000BS زیرویترینی بارمزتایوانی ۱۰,۵۶۷,۵۰۰ تومان
  پارامترهای مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی خانواده محصولات سنگین استاندارد
Back to Top